Proiectul, cod SMIS 2014+ 113310, Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor este co-finantat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014– 2020). Valoarea totala a Proiectului este de 99.254.313,24 lei din care finantare nerambursabila din fondul de coeziune este de 63.166.367,27 lei si din bugetul national este de 9.660.738,52 lei. Perioada de implementare a Proiectului este de 92 luni, respectiv intre data de 01.12.2015 si data de 02.07.2023.
În cadrul proiectului opt localități din județul Bihor beneficiază de extinderea și modernizarea infrasctructurii de apă și apă uzată, acestea sunt:
- Beiuș - Staţie epurare şi staţie pompare de transfer ape uzate;
- Tinca -Staţie epurare ape uzate;
- Sântandrei - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare;
- Palota - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare;
- Tarian - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare,
- Girişul de Criş - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare;
- Oradea - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare;
- Paleu - Extindere si reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare.

Stadiu de realizare proiect


Statie de epurare

Tinca
100%
Beiuș
100%

Statie pompare de transfer ape uzate

Tinca
100%
Beiuș
100%

Statie pompare de transfer ape uzate

Oradea
100%
Sântandrei
100%
Palota
100%
Tarian
100%
Girișul de Criș
100%
Paleu
100%

Proiectul, cod SMIS 2014+ 113310, este co-finantat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014– 2020).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României